UPS Záložní zdroje od 400 VA do několika MVA

Jednofázové a třífázové záložní zdroje UPS od 400VA až do několika MVA, pro veškeré aplikace od využití pro domácnosti nebo kancelářské prostory až po velké průmyslové areály, data centra, bytové domy, veřejné sektory, apod.

 • Online UPS
  On-line s dvojitou konverzí

  Jedná se o nejrozšířenější a nejpoužívanější typ záložních zdrojů UPS. Jsou dostupné ve verzích 3f/3f, 1f/1f, ale i 3f/1f a to od výkonů 10kVA až po velké průmyslové UPS o výkonu až několik MVA.

  Základním principem tohoto typu UPS je dvojitá konverze, kdy výkon dodávaný do zátěže prochází přes kombinaci usměrňovač – akumulátory – střídač, zde dochází ke konverzi střídavého napětí na stejnosměrné a zpět na střídavé.

  Hlavní výhodou je nepřerušená dodávka elektrické energie bez ohledu na to, zda je výkon dodáván ze sítě nebo z akumulátorů. Zátěž je kompletně izolována od veškerých výkyvů vstupní napájecí (rozvodné) sítě, tedy není ovlivněna špičkami napětí, přepětím, apod.

  Čtěte více →
 • Offline UPS
  Přetížitelné, pro PBZ a oběhová čerpadla

  UPS záložní zdroje pro oběhová čerpadla zajišťují provoz kotlů a krbových kamen při výpadku proudu a umožňují nadále topit i při dlouhém výpadku el. energie. Proto jsou tyto záložní zdroje výhodnější než dochlazovací smyčka. Nabízíme záložní zdroje pro oběhová čerpadla a všechny typy kotlů - na tuhá paliva, zplyňovací kotle, automatické kotle i kotle plynové. Náhradní zdroje mají design vhodný do bytových prostor a jsou plně automatické.

  Přetížitelné záložní zdroje byly vyvinuty pro zálohování zařízení, jako jsou např. požární ventilátory, výtahy, vrata, rolety a žaluzie, tlakové stanice na vodu (ATS), oběhová čerpadla, průmyslové pohony, apod. Tyto záložní zdroje šetří náklady a zvyšují bezpečnost zálohování.

  Všechny přetížitelné záložní zdroje vyhovují požadavkům normy ČSN 730804, 02 pro napájení el. protipožárních zařízení. Architektura zdrojů vyhovuje požadavku na dva nezávislé zdroje. Tento typ přetížitelných záložních zdrojů vyniká dále tím, že není nutný rozvaděč postupného náběhu, není nutné používat frekvenční měnič pro zmírnění náběhu, není nutné používat By-Pass pro případ poruchy záložního zdroje. Častá zálohovaná zařízení jsou požární a evakuační výtahy, požární odvětrání – požární ventilátory, protipožární vrata, rolety, tlakové stanice na vodu a kombinace zabezpečení.

  Čtěte více →
 • Line Interactive UPS
  Off-line a Line-interactive

  UPS typu Off-line neboli tzv. UPS s pasivní zálohou pracují na principu, kdy je střídač připojen k síti paralelně pouze jako zmíněná pasivní záloha. K zálohování zátěže tedy dochází v řádu sekund, ovšem s krátkodobým přerušením dodávky energie do zátěže. Tato vlastnost je pro celou řadu aplikací nepřijatelná a tento typ UPS nemá široké využití.

  UPS typu Line-interactivese využívají především pro malé výkony a převážně se jedná o jednofázové UPS od 400VA do 3000 VA.

  Základní princip činnosti spočívá v tom, že je střídač připojen paralelně a zálohuje napájecí síť. Takto i zajišťuje nabíjení záložního akumulátoru. Pomocí reverzního provozu pracuje v „interakci“ se sítí.

  Čtěte více →