Elektromontáže Slabobroudy


Přístupové a docházkové systémy

Přístupové systémy řídí přístup k chráněným zařízením či informacím na základě jednoznačně přidělených přístupových práv. Kontrola vstupu do objektu může být prováděna zadáním číselného kódu, přiložením identifikační karty nebo čipu, případně pomocí bezkontaktní karty

Docházkové systémy slouží ke sběru informací o čase a důvodu průchodu místem kontroly a k jejich dalšímu zpracování, poskytují jednoznačné informace o pohybu zaměstnanců a umožňují rychlé zpracování údajů pro mzdové účetnictví, statistiky atd.

Jednotlivé systémy mohou být užívány samostatně, nejčastěji však bývají vzájemně kombinovány do tzv. integrovaného identifikační systému kontroly vstupu

Používáme stavebnicové systémy, které umožňují:

  • Řešení od nejmenších aplikací až po rozsáhlé komplexy budov
  • Návaznost na bezpečnostní systémy EZS a kamerové systémy CCTV
  • Pozdější rozšíření či úpravu systému

Docházkový systém (ACS) slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy. Používáním docházkového systému dosáhnete omezení chybovosti při zpracování dat o docházce, lepšího využívání pracovní doby kvalitativním zvýšením osobního přístupu zaměstnanců k pracovním povinnostem (zvýšení pracovní morálky), vyloučení neoprávněných přesčasových hodin.

Přístupovými moduly můžete zamezit vstup osob do jednotlivých objektů podniku, na parkoviště, můžete povolit vstup oprávněných zaměstnanců do výrobní linky apod.
Součásti docházkového a přístupového systému:

  • Docházkové a přístupové terminály, zámky, brány, závory, vrata, turnikety
  • Identifikační média - bezkontaktní karta nebo přívěšek, klíčenka s čipem dallas, otisk prstu
  • Software na zpracování docházky a nastavení přístupů